Share your "Story"

Lütfen aşağıdaki düğmelerden birine basarak ana dilinizi seçin

“BenimHikayem” için Çerçeve ve Yönergeler

Lütfen, yolculuğunuzun* özellikleriniorjinalülkenizdenşuanbulunduğunuzyerekadaryakalamayıamaçlayanbuşablonudoldurun. Tümbölümleritamamlamakzorundadeğilsiniz. Sadecerahathissettiğinizbölümleridoldurabilirsiniz**.

* "Yolculuk" dahagüvenlibiryeregitmekiçinyaptığınızseyahatlerveçabalardemektir.

** Hikayenizin www.ienerefugeehub.eu sayfasındayayınlanabileceğinilütfenunutmayın. Hikayenizanonimolacakvebu web sitesindeyeralanhiçbirbilgisizinkimolduğunuzutanıtmayacaktır .Hakaretiçerenbilgilerikaldırmavemetindeküçükdüzenlemeleryapmahakkınısaklıtutuyoruz.


(Hikayenize kısa bir başlık vermenizi rica ediyoruz)
(Mülteci olmadan önce yaşadığınız ülkeyi seçin)
(Şuan yaşadığınız ülkeyi seçin)
(Seyahatinizibaşlattığınızayı / yılıseçin)
(Ev sahibi ülkeye geldiğiniz ay / yılı seçin)
(Kendişuandaayrıldığınızülkeyeolanyolculuğunuzuanlatın (İstediğinizkadarçokveyaazayrıntıverebilirsinizlütfenhikayeyiduygusalyönlerine, olaylaravezorluklarınaodaklayın. Hikayenizianlatarakyolculuğunuzuyansıtmayıbelkitedaviedicibulabilirsiniz. Buayrıcadiğermültecilerinduygusaltravmalarıvesıkıntılarıylabaşetmelerindeyardımcıroloynayabilir. Hikayenizaynızamandasizivediğerleriniönemseyengönüllüler, hizmetsağlayıcılarıgibidiğersağlıkçalışanlarının da duygusal / psikolojikdestekvermesineyardımcıolacaktır.)
(Birdenfazlaseçeneğiaynıandaseçmekiçin CTRL tuşunubasılıtutabilirsiniz)
(Birdenfazlaseçeneğiaynıandaseçmekiçin CTRL tuşunubasılıtutabilirsiniz)
(Birdenfazlaseçeneğiaynıandaseçmekiçin CTRL tuşunubasılıtutabilirsiniz)

Bu formu doldurduğunuz ve hikayenizi bizimle paylaşacak zamanı ayırdığınız için teşekkür ederiz